Kalendarz

Kogo szukamy?

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • niemające stałego zatrudnienia,
 • przebywające na urlopie macierzyńskim, bądź urlopie wychowawczym,
 • chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • absolwentki różnych typów szkół i uczelni,
 • studentki min. II roku studiów,
 • posiadające stałe zatrudnienie, chcące zmienić pracę poprzez nabyte podczas projektu umiejętności.

Głównym argumentem rekrutacyjnym przesądzającym o uczestnictwie w projekcie, będzie pomysł na produkt oraz wizja jego zaistnienia na rynku.

 Jeśli czujesz, że jest to projekt dla Ciebie zgłoś się!

Deklaracja uczestnictwa

O nas

Stowarzyszenie Robisz.to istnieje od września 2016r., prowadzi działalność edukacyjną, popularyzatorską, mającą na celu inicjowanie i wspieranie działań na polu nowych technologii, aktywizację lokalnych społeczności poprzez edukację oraz działania związane z osobistą fabrykacją.

Zgłoś się

Nabór do projektu ma formułę otwartą.

Wybierając uczestniczki weźmiemy pod uwagę:

 • motywację do udziału w projekcie,
 • kreatywność,
 • dotychczasowe projekty i realizacje,
 • wizję na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów,
 • pomysł na projekt oraz szanse jego zaistnienia na rynku.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie, podczas którego będą mogły opowiedzieć o swoich oczekiwaniach względem projektu.

W każdej edycji może wziąć udział maksymalnie  12 uczestniczek.

Terminy:

 • I edycja  - lipiec 2017 - październik 2017 - (zgłoszenia 5-30 czerwca 2017r.)
 • II edycja - listopad 2017 - marzec 2018 - (zgłoszenia do 15 października 2017r.)
 • III edycja - kwiecień - lipiec 2018 - (zgłoszenia 5-28 lutego 2018r.)
 • IV edycja - listopad 2018 - luty 2019 - (zgłoszenia 1-31 października 2018r.)
 • V edycja - sierpień 2019 - listopad 2019 - (zgłoszenia 1-28 lipca 2019r.)

Miejsce:
Fablab powered by Orange, ul. Twarda 14/16, 00-105 Warszawa