Ruszają zapisy na I edycję Maker Woman

Maker Woman adresowany jest do kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy. Głównym celem projektu jest zapobieganie społecznemu oraz technologicznemu wykluczeniu kobiet poprzez nieformalną edukację w zakresie nowych technologii i rzemiosła. Grupę docelową stanowią osoby, które dopiero rozpoczynają swoja karierę zawodową oraz te, które po okresie macierzyństwa, czy urlopu wychowawczego wracają do pracy. Działania kierujemy także do kobiet, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w związku z ciągle zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy. 

Projekt będzie trwał od czerwca 2017 do lipca 2018. Odbędą się 3 cykle szkoleniowe, w których weźmie udział łącznie 36 kobiet. Rekrutacja do pierwszego trwa od 5 do 30 czerwca.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy z Fundacją Orange.